OloPihan tietosuojaseloste

Päivitetty 23.5.2018

Tietosuojaseloste lyhyesti:

  • Asiakaslähtöisyys ja laadukkuus ovat keskeisesti läsnä tekemisessämme: käsittelemme tietojasi vastuullisesti ja haluamme olla luottamuksesi arvoinen.
  • Kuvaamme tässä tietosuojaselosteessa, miten henkilötietojasi kerätään, käsitellään ja suojataan OloPihalla. Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan, kun käytät tietosuojaselosteessa kuvattuja palveluitamme.
  • Tietosi tallentuvat asioinnin yhteydessä; kun lähetät tarjouspyynnön tai annat palautteen sähköpostitse tai internet-sivujen kautta, käytät verkkopalveluita tai luomme asiakkuuden laskutusta varten.
  • Voit itse vaikuttaa siihen, miten tietojasi käsitellään. Tässä tietosuojaselosteessa kerromme sinulle oikeuksistasi ja siitä, miten voit niitä käyttää.

1. Yleistä

OloPiha on sitoutunut suojaamaan yksityisyyttäsi ja käsittelemään henkilötietojasi kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön ja hyvien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti.

Kuvaamme tässä tietosuojaselosteessa, miten henkilötietojasi kerätään, käsitellään ja suojataan OloPihalla.

Mikäli et hyväksy tietosuojaselosteen mukaisia käytäntöjämme, emme suosittele, että annat tietojasi OloPihalle.

2. Mistä keräämme tietoa?

Keräämme sinusta tietoja silloin, kun käytät verkkopalveluitamme, annat meille palautetta tai jätät yhteydenottopyynnön

3. Millaista tietoa keräämme?

Käsittelemämme tiedot voivat vaihdella sen mukaan, mitä palvelujamme käytät ja miten käytät niitä. Voit itse vaikuttaa siihen, millaista tietoa keräämme. Osan tiedoista saamme sinulta suoraan, kun esimerkiksi jätät tarjouspyynnön.

Keräämme sinusta muun muassa seuraavia tietoja:

Nimi ja yhteystiedot: Keräämme etu- ja sukunimen, osoitteen, sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron sekä muita samankaltaisia yhteystietoja.

Asiakassuhdetiedot: Keräämme myös asiakaspalautteet ja yhteydenotot.

Kuvatallenne: Saatamme ottaa valokuvia tekemistämme kohteista.

Edellä mainittujen tietojen lisäksi keräämme tietyissä palveluissamme niiden käytöstä kertovaa tietoa, esimerkiksi verkkopalveluidemme kävijämääriä ja selaustietoja, kun käytät verkkopalvelujamme. Tällaista tietoa on esimerkiksi:

  • päätelaitetta koskevat tietoja, kuten IP-osoite, käyttöjärjestelmä, selainversio ja päätelaitteen malli
  • ajankohta, jolloin palveluun on tultu ja poistuttu sekä verkkopalvelun käytön kesto 
  • verkkopalvelujen analytiikkajärjestelmien keräämät tiedot

4. Mihin tietoja käytetään?

Käsittelemme tietojasi liiketoiminnan tarpeisiin esimerkiksi tilaamiesi palveluiden ja tuotteiden toimittamiseksi tai muun sopimuksen toteuttamiseksi, tai jos tiedot ovat tarpeen OloPihan oikeutettujen etujen toteuttamisessa.

Oikeutettu etu tarkoittaa OloPihan oikeutta käsitellä henkilötietoja silloin, kun palvelun käyttäjän, eli rekisteröidyn, ja OloPihan välillä on merkityksellinen ja asianmukainen suhde. Oikeutettua etua arvioitaessa punnitaan rekisteröidyn ja OloPihan etuja, kuten perusoikeuksien toteutumista, kerättyjen tietojen luonnetta ja käyttötarkoituksia sekä tietoturvaa. OloPihan palveluissa oikeutettu etu tarkoittaa alla olevaa yhtä tai useampaa käyttötarkoitusta.

Verkkopalvelut:  Voit antaa meille palautetta tai jättää yhteydenottopyynnön yhteydenottokaavakkeen kautta tai suoraan sähköpostitse. Käsittelemme tällaisissa yhteyksissä tietojasi tunnistaaksemme sinut asiakassuhteen tai muun sopimussuhteen perustamiseksi, sähköisten palvelujemme tarjoamiseksi, ja sopimuksen toteuttamiseksi, kuten toimittaaksemme sinulle ostamasi tuotteen tai palvelun, vastataksemme palautteeseesi tai toteuttaaksemme muun pyyntösi.

Asiakaspalvelu ja -viestintä: Käytämme tietojasi asiakassuhteen hoitamisessa, kuten lähettääksemme sinulle vastauksia liittyen verkkopalveluissamme tekemiisi toimiin (esimerkiksi vastaus tarjouspyyntöön). Käytämme tietojasi myös erimielisyyksien ratkaisemiseen.

5. Kuinka kauan säilytämme tietojasi?

Emme säilytä tietojasi kauemmin kuin on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi sekä mahdollisen muun pakottavan lainsäädännön, kuten kirjanpitolainsäädännön noudattamiseksi. 

Meillä voi olla pakottavaan lainsäädäntöön perustuva velvollisuus käsitellä tiettyjä sinua koskevia tietoja kauemmin, jolloin käsittelemme tietoja ainoastaan kyseisen lainsäädännön noudattamiseksi.

6. Ketkä voivat käsitellä tietojasi ja luovutammeko niitä kolmansille tahoille?

Tietojasi käsitellään OloPihan sisällä. Voimme luovuttaa tietojasi esimerkiksi viranomaisille, mikäli lainsäädäntö velvoittaa meitä luovuttamaan tiedot. Materiaalin toimituksen yhteydessä luovutamme osoitteen, emme henkilön nimeä.

Käytämme henkilötietojen käsittelyssä kolmansien osapuolien tarjoamia palveluita, mutta tällöin emme luovuta heille tietojasi siten, että he voisivat käyttää niitä muihin kuin OloPihan määrittelemiin käyttötarkoituksiin.

7. Siirrämmekö tietojasi EU:n tai ETA:n ulkopuolelle (ns. kolmanteen maahan)

Mikäli on tarpeen teknisen ylläpidon vuoksi edellyttäen, että EU:n henkilötietoasetuksessa mainitut edellytykset täyttyvät.

8. Miten voit vaikuttaa henkilötietojesi käsittelyyn?

Oikeutesi ovat meille tärkeitä. Voit hallita sitä, miten OloPiha kerää ja käyttää tietojasi. Voit tutustua alla oikeuksiisi ja keinoihin, joilla voit käyttää niitä.

Sinulla on oikeus vaikuttaa tietojesi käsittelyyn seuraavilla tavoilla:

Oikeutesi koskettaa vain sellaisia tietojasi, joita käsittelemme OloPihan oikeutettujen etujen nojalla. Pyytäessäsi meitä lopettamaan henkilötietojesi käsittelyn tällä perusteella, sinun tulee kertoa meille, mikä on se henkilökohtainen erityinen syy, jonka vuoksi tietojesi käsittely tulisi lopettaa.

Sinulla on oikeus pyytää pääsyä sinua itseäsi koskeviin tietoihin tai saada vahvistus siitä, että emme käsittele sinua koskevia tietoja (tarkastusoikeus). Voit tehdä tarkastuspyynnön lähettämällä meille kirjallisen ja allekirjoitetun tarkastuspyynnön alla mainittuun rekisterinpitäjän osoitteeseen. 

Sinulla on oikeus tietojen oikaisemiseen (oikeus tietojen oikaisemiseen). Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli tietosi ovat virheelliset, epätarkat tai puutteelliset, sinulla on oikeus pyytää meitä oikaisemaan tai täydentämään tiedot. Tietyissä tilanteissa sinulla saattaa olla oikeus käsittelyn rajoittamiseen (oikeus käsittelyn rajoittamiseen). Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli kiistät tietojesi paikkaansa pitävyyden, sinulla on oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä siksi ajaksi, jonka kuluessa voimme varmistaa tietojesi paikkansapitävyyden.

Sinulla on oikeus saada tietosi poistetuksi tietyissä tilanteissa, esimerkiksi silloin, jos henkilötietojesi käsittely ei enää ole tarpeellista niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin, tai jos henkilötietojesi käsittely on perustunut suostumukseen ja haluat peruuttaa suostumuksesi, eikä henkilötietojesi käsittelylle ole muuta perustetta (oikeus tulla unohdetuksi).

9. Miten suojaamme henkilötietojasi?

Henkilötietojasi käsittelevät vain ne OloPihan, joilla on työtehtäviensä vuoksi tarpeen käsitellä tietoja. 

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. 

10. Voimmeko muuttaa tietosuojaselostetta?

Muutokset soveltuvassa lainsäädännössä tai sen tulkinnoissa voivat aiheuttaa muutoksia tietosuojaselosteessamme.

Ajantasainen tietosuojaselosteemme löytyy aina verkkopalveluistamme. Suosittelemme tarkistamaan tietosuojaselosteen sisällön säännöllisesti. 

11. Kenen puoleen voit kääntyä tietojesi käsittelyä koskevissa kysymyksissä?

Voit kääntyä tietojesi käsittelyä koskevissa kysymyksissä rekisterinpitäjän edustajan puoleen.

Rekisterinpitäjän edustaja: Kim Berggrén
Puh. +358 400 200 265
Sähköposti: kim.berggren@olopiha.fi

Rekisterinpitäjän osoite: Sälpäkuja 12 b, 01700 Vantaa

Jos katsot, että olemme tässä tietosuojaselosteessa mainituista periaatteista huolimatta loukanneet henkilötietolainsäädäntöön perustuvia oikeuksiasi, voit myös tehdä valituksen paikalliselle tietosuojasuojavaltuutetulle. Suosittelemme kuitenkin ensin kääntymään rekisterinpitäjän edustajan puoleen asian selvittämiseksi.

12. Rekisterinpitäjä:

OloPiha on rekisterinpitäjä. OloPiha on viherrakentamiseen erikoistunut yritys.

OloPiha
Sälpäkuja 12 b
01700 Vantaa
info@olopiha.fi